W związku z ujawnieniem przez IPN istnienia dokumentów z lat 70-tych, dotyczących Lecha Wałęsy, w mediach pojawiły się informacje o prawdopodobnych badaniach w kontekście owych dokumentów.

 

Istotnym wobec tego faktu jest wskazanie różnicy pomiędzy badaniami psychografologicznymi a grafologicznymi.

 

Grafologia w ujęciu kryminalistycznym (czyli pismoznawstwo) polega na badaniu autentyczności pisma i ustalaniu grafizmu jego autora. W tym właśnie celu biegli pismoznawcy z Zakładu Badań Pisma i Dokumentów Instytutu analizują dostarczone do badań próbki pisma (lub paraf), wykorzystując do badań metody graficzno-porównawcze i grafometryczne.

 

Grafologia w ujęciu psychologicznym (czyli psychografologia) polega na psychologicznej analizie pisma w celu ustalenia związków pomiędzy zapisem graficznym a cechami osobowości osoby piszącej. W odróżnieniu od opinii psychografologa, ekspertyza pismoznawcza pozwala w sposób kategoryczny (lub prawdopodobny) potwierdzić (bądź wykluczyć) autentyczność pisma oraz określić grafizm autora.

 

Dodatkowo, badania wykonywane w Instytucie przez biegłych z zakresu fizykochemii, uwzględniające zmiany składu past pisarskich spowodowane upływem czasu, umożliwiają określenie wieku dokumentu (poprzez ustalenie czasu naniesienia pasty pisarskiej) oraz stwierdzenie autentyczności podpisów in blanco (poprzez określenie kolejności umieszczenia zapisów).

 

Należy więc wnioskować, iż omawiane szeroko w mediach dokumenty, będące w archiwach IPN-u, zostaną poddane właśnie badaniom pismoznawczym (w tym retrospektywnym, tj. odtworzeniowym grafizmu Lecha Wałęsy z lat 70-tych) i fizykochemicznym, określającym wiek nakreślenia zapisów.

 

W analogicznych przypadkach Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” wykonuje również badania lingwistyczno-kryminalistyczne, tj. badania idiolektu osoby będącej prawdopodobnym autorem zapisów (według prof. Jadwigi Stawnickiej idiolekt to "językowy odcisk palca"). Jedynie takie właśnie komplementarne badanie (ekspertyza kolegialna ekspertów) może dać pełny obraz grafizmu autora i wykonawcy o określonym, indywidualnym idiolekcie.


INFOLINIA: biegły tel. kom. 694 49 70 70 Pon - Pt w godz. 8:00 – 16:00    tel. (0-61) 829 10 10

© IEK 2022 Poznań. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie ZAMI

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych (więcej w polityce prywatności). Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

dev